Xe đạp điện

Lọc

Lọc sản phẩm

XE ĐẠP ĐIỆN M133 S9

9,000,000 VND 8,000,000 VND

Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000đ

Tặng gói bảo dưỡng 3 năm trị giá 3.000.000đ

XE ĐẠP ĐIỆN NIJIA ALPHA 2019

12,900,000 VND 10,900,000 VND

Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000đ

Tặng gói bảo dưỡng 3 năm trị giá 3.000.000đ

Xe điện NIJIA SAMURAI

13,400,000 VND 11,200,000 VND

Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000đ

Tặng gói bảo dưỡng 3 năm trị giá 3.000.000đ

Xe điện NIJIA SPORT 2019

11,000,000 VND 9,200,000 VND

Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000đ

Tặng gói bảo dưỡng 3 năm trị giá 3.000.000đ

-16% Xem Nhanh

Trắng xanh, Trắng đỏ, Đen vàng, Đen xanh, Đen đỏ

XE ĐẠP ĐIỆN OSAKAR A8

12,500,000 VND 10,500,000 VND

Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000đ

Tặng gói bảo dưỡng 3 năm trị giá 3.000.000đ