Xe ga 50cc Giorno

Lọc

Lọc sản phẩm
KM Xem Nhanh

CREA

Ghi sần, Kem, Trắng xanh, Trắng đỏ, Vàng, Đen bóng, Đen sần

XE GA 50CC CREA 2019

22,000,000 VND 19,600,000 VND

Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000đ

Tặng 1 lần thay dầu miễn phí

Tặng gói bảo dưỡng 3 năm trị giá 3.000.000đ

KM Xem Nhanh

ALLY

Kem, Trắng, Xanh cửu long, Đen bóng, Đỏ, Đỏ cờ

XE GA 50CC ALLY DIAMOND

22,500,000 VND 19,600,000 VND

Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000đ

Tặng 1 lần thay dầu miễn phí

Tặng gói bảo dưỡng 3 năm trị giá 3.000.000đ

KM Xem Nhanh

Cam đen, Kem, Trắng, Xanh cửu long, Đen bóng

XE GA 50CC ALLY SMILE

22,000,000 VND 18,999,000 VND

Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000đ

Tặng 1 lần thay dầu miễn phí

Tặng gói bảo dưỡng 3 năm trị giá 3.000.000đ

 

KM Xem Nhanh

Cam, Nâu, Trắng, Xanh cửu long, Xanh dương, Đen bóng, Đỏ, Đỏ cờ

XE GA 50CC GIOCNO

20,500,000 VND 18,300,000 VND

Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000đ

Tặng 1 lần thay dầu miễn phí

Tặng gói bảo dưỡng 3 năm trị giá 3.000.000đ