Phụ tùng xe điện Nijia

Lọc

Lọc sản phẩm

ẮC QUY XE ĐẠP ĐIỆN CHILWEE 48V 12A

1,650,000 VND 1,200,000 VND

Tặng 06 Tháng Bảo Dưỡng Xe Miễn Phí

Miễn Phí Lắp Đặt Tại Nhà Bán Kính 5km

 

Tặng 06 tháng bảo dưỡng xe miễn phí

Miễn Phí Lắp Đặt Tại Nhà Bán Kính 5km

 

ẮC QUY XE ĐẠP ĐIỆN CỬU HỘI 48V 14A

1,650,000 VND 1,200,000 VND

Tặng 06 Tháng Bảo Dưỡng Xe Miễn Phí

Miễn Phí Lắp Đặt Tại Nhà Bán Kính 5km

Tặng 06 tháng bảo dưỡng xe miễn phí

Miễn Phí Lắp Đặt Tại Nhà Bán Kính 5km

 

Tặng 06 tháng bảo dưỡng xe miễn phí

Miễn Phí Lắp Đặt Tại Nhà Bán Kính 5km

 

SẠC 48V 12A

350,000 VND 200,000 VND

Chắn bùn sau Nijia

250,000 VND 170,000 VND

Khóa cốp Nijia

80,000 VND 30,000 VND

Bộ khóa Nijia

350,000 VND 220,000 VND

Khóa điện đơn Nijia

250,000 VND 180,000 VND

KHÓA CHỮ U

250,000 VND 150,000 VND

Cụm đèn hậu Nijia

350,000 VND 200,000 VND

BÓNG ĐÈN CÁC LOẠI

80,000 VND 30,000 VND

Bát phanh trước Nijia

180,000 VND 100,000 VND

Má phanh đĩa Nijia

180,000 VND 120,000 VND

Giảm sóc sau Nijia

350,000 VND 230,000 VND

Để chân sau Nijia

150,000 VND 80,000 VND

CHÍP XINHAN

100,000 VND 40,000 VND

LÍP XE ĐẠP ĐIỆN

200,000 VND 150,000 VND

GƯƠNG XE CÁC LOẠI

150,000 VND 100,000 VND

DÂY ĐỘNG CƠ XE ĐIỆN

350,000 VND 100,000 VND

CHÂN VAN XE ĐIỆN

80,000 VND 50,000 VND