Phụ Tùng & Phụ Kiện

Lọc

Lọc sản phẩm

BỘ NHỰA XE CUB 81 ĐỦ MÀU

2,500,000 VND 1,650,000 VND

ẮC QUY XE MÁY ĐIỆN YUNSHA 60V 20A

2,800,000 VND 2,350,000 VND

Tặng Sạc Chống Nước Cao Cấp Trị Giá 400.000đ

Tặng 06 Tháng Bảo Dưỡng Xe Miễn Phí

Miễn Phí Lắp Đặt Tại Nhà Bán Kính 5km

 

ẮC QUY XE MÁY ĐIỆN YUNSHA 48V 20A

2,300,000 VND 1,900,000 VND

Tặng Sạc Chống Nước Cao Cấp Trị Giá 300.000đ

Tặng 06 Tháng Bảo Dưỡng Xe Miễn Phí

Miễn Phí Lắp Đặt Tại Nhà Bán Kính 5km

 

Tặng Sạc Chống Nước Cao Cấp Trị Giá 300.000đ

Tặng 06 Tháng Bảo Dưỡng Xe Miễn Phí

Miễn Phí Lắp Đặt Tại Nhà Bán Kính 5km

 

Tặng Sạc Chống Nước Cao Cấp Trị Giá 250.000đ

Tặng 06 Tháng Bảo Dưỡng Xe Miễn Phí

Miễn Phí Lắp Đặt Tại Nhà Bán Kính 5km

 

ẮC QUY XE MÁY ĐIỆN BẠCH KIM 60V 35A (NEW

3,100,000 VND 2,550,000 VND

Tặng Sạc Chống Nước Cao Cấp Trị Giá 400.000đ

Tặng 06 Tháng Bảo Dưỡng Xe Miễn Phí

Miễn Phí Lắp Đặt Tại Nhà Bán Kính 5km

 

SẠC 48V 12A

350,000 VND 200,000 VND

ẮC QUY XE MÁY ĐIỆN XUPAI 60V 20A

2,800,000 VND 2,350,000 VND

Tặng Sạc Chống Nước Cao Cấp Trị Giá 400.000đ

Tặng 06 Tháng Bảo Dưỡng Xe Miễn Phí

Miễn Phí Lắp Đặt Tại Nhà Bán Kính 5km

 

ẮC QUY XE MÁY ĐIỆN XUPAI 48V 20A

2,300,000 VND 1,900,000 VND

Tặng Sạc Chống Nước Cao Cấp Trị Giá 300.000đ

Tặng 06 Tháng Bảo Dưỡng Xe Miễn Phí

Miễn Phí Lắp Đặt Tại Nhà Bán Kính 5km

 

ẮC QUY XE ĐẠP ĐIỆN YUNSHA 48V 12A

1,450,000 VND 1,200,000 VND

Tặng Sạc Chống Nước Cao Cấp Trị Giá 250.000đ

Tặng 06 Tháng Bảo Dưỡng Xe Miễn Phí

Miễn Phí Lắp Đặt Tại Nhà Bán Kính 5km

 

ẮC QUY XE MÁY ĐIỆN THIÊN NĂNG 60V 20A

2,800,000 VND 2,450,000 VND

Tặng sạc chống nước cao cấp trị giá 400.000đ

Tặng 06 tháng bảo dưỡng xe miễn phí

Miễn phí lắp đặt tại nhà bán kính 5km

 

ẮC QUY XE MÁY ĐIỆN CHILWEE 60V 20A

2,700,000 VND 2,300,000 VND

Tặng Sạc Chống Nước Cao Cấp Trị Giá 400.000đ

Tặng 06 Tháng Bảo Dưỡng Xe Miễn Phí

Miễn Phí Lắp Đặt Tại Nhà Bán Kính 5km

 

ẮC QUY XE MÁY ĐIỆN CHILWEE 48V 20A

2,300,000 VND 1,850,000 VND

Tặng Sạc Chống Nước Cao Cấp Trị Giá 300.000đ

Tặng 06 Tháng Bảo Dưỡng Xe Miễn Phí

Miễn Phí Lắp Đặt Tại Nhà Bán Kính 5km

 

ẮC QUY XE ĐẠP ĐIỆN CHILWEE 48V 12A

1,450,000 VND 1,200,000 VND

Tặng Sạc Chống Nước Cao Cấp Trị Giá 250.000đ

Tặng 06 Tháng Bảo Dưỡng Xe Miễn Phí

Miễn Phí Lắp Đặt Tại Nhà Bán Kính 5km

 

Má phanh sau xe điện

180,000 VND 130,000 VND

Giá bắt đèn pha Xmen

200,000 VND 100,000 VND

Chân chống xe Xmen

250,000 VND 150,000 VND

Chắn bùn sau xe Xmen

250,000 VND 130,000 VND

Củ dầu tay lái xe Xmen

350,000 VND 230,000 VND

Cánh yếm xe Xmen

80,000 VND 30,000 VND

Bộ khóa xe Xmen

280,000 VND 200,000 VND

Tay phanh Xmen

150,000 VND 80,000 VND

Ốp càng xmen các màu

250,000 VND 100,000 VND

Mặt nạ Xmen

350,000 VND 180,000 VND