NIJIA

Lọc

Lọc sản phẩm

XE MÁY ĐIỆN XMEN EXTREME V5

16,500,000 VND 14,500,000 VND

Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000đ

Tặng gói bảo dưỡng 3 năm trị giá 3.000.000đ

XE ĐẠP ĐIỆN NIJIA ALPHA 2019

12,900,000 VND 11,200,000 VND

Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000đ

Tặng gói bảo dưỡng 3 năm trị giá 3.000.000đ

-10% Xem Nhanh

OSAKAR

Đen bóng

XE ĐẠP ĐIỆN OSAKAR STAR

13,000,000 VND 11,800,000 VND

Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000đ

Tặng gói bảo dưỡng 3 năm trị giá 3.000.000đ

-12% Xem Nhanh

Nijia

Xanh cửu long, Đen bóng, Đỏ

XE ĐẠP ĐIỆN NIJIA SASUKE 2019

11,000,000 VND 9,700,000 VND

Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000đ

Tặng gói bảo dưỡng 3 năm trị giá 3.000.000đ